Nhạc sư Nguyễn Quang Đại, Hậu tổ của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ