Lịch sử

NHẠC SƯ NGUYỄN HỮU BA (1914-1997)

Nguyễn Hữu Ba (1914-1997), là nhạc sĩ tân nhạc nhà nghiên cứu, nhạc sư cổ nhạc Việt Nam, nguyên Giám đốc Trường Quốc gia Âm nhạc Huế, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hồ Chí Minh;...

Cấu tạo đàn tỳ bà

Cấu trúc đàn Tỳ bà thể hiện tam tài, tứ quý và ngũ hành. Đàn tỳ bà có chiều dài 3 thước 5 tấc (khoảng 116cm), 3 thước tượng trưng cho tam tài (Thiên, Địa, Nhân), 5 tấc thể...

Nhạc sư Nguyễn Văn Thinh

NHẠC SƯ NGUYỄN VĂN THINH (1908-1991) Nhạc sư Nguyễn Văn Thinh, nghệ danh Giáo Thinh , sinh năm 1908 (Mậu Thân) tại Bình Hàng, Tổng Phong Nẫm, tỉnh Sađéc. Lúc nhỏ, Nhạc sư Thinh theo học đàn với Nhạc sư Nguyễn Văn...

Nhạc sư Nguyễn Quang Tồn

NHẠC SƯ NGUYỄN QUANG TỒN (?-?) Huế, năm Gia Long thứ nhất, lúc bấy giờ khắp nội ngoại kinh thành, ba miền Bắc Trung Nam không ai không biết tới cây đờn ca tài tử nổi danh như cồn Trợ Tồn. Trợ...

Nhạc sư Bửu Lộc

NHẠC SƯ BỬU LỘC (1911 – 1986) Nhạc sư Bửu Lộc năm 1965 Bửu Lộc là con trai của công tử Nguyễn Phước Ưng Thông và bà Nguyễn Thị Tần, đệ tam chánh hệ, phòng Thái Thạnh quận vương (hoàng tử thứ...