Cảm hứng

Người truyền cảm hứng: ThS Nghiêm Thu

Người đầu tiên tôi muốn nhắc đến trong mục truyền cảm hứng, cũng là người cho tôi cảm hứng với Tỳ Bà Việt Nam, người thầy cho tôi những ngón đàn đầu tiên: cô Nghiêm Thu. Nghệ sĩ, giảng viên...

Người truyền cảm hứng: ThS Vũ Diệu Thảo

Nguời truyền cảm hứng tiếp theo đây tôi xin được nhắc tới, một Nghệ sỹ-Giảng viên đàn Tỳ Bà tại Hà Nội: cô ThS Vũ Diệu Thảo. Hơn 20 năm trước, cô Vũ Diệu Thảo được đông đảo khán giả...

Vị trí đàn Tỳ Bà ngày nay

Đàn Tỳ bà ngày nay giữ vị trí độc tấu hoặc lĩnh tấu trong các Dàn nhạc dân tộc Việt Nam. Màu âm đàn Tỳ Bà trong sáng, vui tươi, thanh âm phong thú, dải âm rộng, thể hiện...

Tỳ Bà trong hội họa

Nguyên bản tranh lụa Cung đàn bạc mệnh - tranh lụa Kiều của họa sĩ Ngọc Mai. Tranh của Họa sĩ Ngọc Mai Tranh của Họa sĩ Ngọc Mai Họa sĩ Ngọc Mai - Ảnh: Internet Tranh vẽ "Kiều ngồi đàn" - Họa...