Lịch sử

Lịch Sử Đàn Tỳ Bà

Lịch sử du nhập đàn tỳ bà

Lịch sử du nhập và phát triển

Đàn Tỳ Bà du nhập vào nước ta từ thế kỷ XI được dùng trong các ban nhạc thời Lý (Từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIII, dưới...

Những Bậc Tiền Bối

NHẠC SƯ NGUYỄN HỮU BA (1914-1997)

Nguyễn Hữu Ba (1914-1997), là nhạc sĩ tân nhạc nhà nghiên cứu, nhạc sư cổ nhạc Việt Nam, nguyên Giám đốc Trường Quốc gia Âm nhạc Huế, nguyên Phó Chủ tịch...

Nhạc sư Nguyễn Văn Thinh

NHẠC SƯ NGUYỄN VĂN THINH (1908-1991) Nhạc sư Nguyễn Văn Thinh, nghệ danh Giáo Thinh , sinh năm 1908 (Mậu Thân) tại Bình Hàng, Tổng Phong Nẫm, tỉnh Sađéc. Lúc nhỏ, Nhạc...

Nhạc sư Nguyễn Quang Tồn

NHẠC SƯ NGUYỄN QUANG TỒN (?-?) Huế, năm Gia Long thứ nhất, lúc bấy giờ khắp nội ngoại kinh thành, ba miền Bắc Trung Nam không ai không biết tới cây...

Nhạc sư Bửu Lộc

NHẠC SƯ BỬU LỘC (1911 – 1986) Nhạc sư Bửu Lộc năm 1965 Bửu Lộc là con trai của công tử Nguyễn Phước Ưng Thông và bà Nguyễn Thị Tần, đệ tam...

Cấu Tạo Đàn Tỳ Bà

Cấu tạo đàn tỳ bà

Cấu trúc đàn Tỳ bà thể hiện tam tài, tứ quý và ngũ hành. Đàn tỳ bà có chiều dài 3 thước 5 tấc (khoảng 116cm), 3 thước tượng...

Phân Biệt Đàn Tỳ Bà